Συνάντηση με τον πρόεδρο του Αρδευτικού Συνεταιρισμού ΤΟΕΒ Κραθίου – Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας Παναγιώτη Σπηλιωτακόπουλο είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αρδευτικός συνεταιρισμός και η αναζήτηση λύσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας του. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος αρδευτικός συνεταιρισμός εξυπηρετεί πάνω από 980 συνεταιριστές στις περιοχές Συλίβαινα, Κράθιο, Αιγείρα, Μάρμαρα (μέχρι το όριο του Θολοπόταμου) και Ποροβίτσα (μέχρι το όριο του ποταμού Κράθη).

«Σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, Θεόδωρο Βασιλόπουλο, τον εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα ΤΟΕΒ, Γεώργιο Κοντογιάννη,καθώς και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας, εργαζόμαστε ώστε να αναζητήσουμε τις βέλτιστες λύσεις για ένα ζήτημα που αφορά τόσο τον συγκεκριμένο, όσο και άλλους ΤΟΕΒ της περιοχής μας» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης, υπογραμμίζοντας πως το πρόβλημα του «αγροτικού νερού» είναι μεγάλο και πολυετές.

«Η κατάσταση στα αρδευτικά δίκτυα λίγο πολύ είναι γνωστή σε όλους μας. Οι αγρότες, πολλές φορές πληρώνουν για το νερό άρδευσης αλλά πολλές φορές δεν έχουν νερό να ποτίσουν. Η αξιοποίηση του αρδευτικού νερού χρειάζεται εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό. Ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, έχει ήδη κινηθεί στην κατεύθυνση υλοποίησης ενός πολύ μεγάλου έργου που θα λύσει το πρόβλημα, μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων. Ωστόσο αναζητούμε και κάθε άλλη πρόσφορη λύση προκειμένου να βοηθήσουμε τους αγρότες μας, καθώς γνωρίζουμε την αξία που έχει για τον τόπο μας η αγροτική παραγωγή, αλλά και η παραμονή των συμπολιτών μας στον τόπο τους και στη γη τους» πρόσθεσε, σημειώνοντας πως η προσπάθεια των αρμοδίων πολιτικών και υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τους αγροτικούς φορείς της περιοχής είναι αδιάλειπτη και θα συνεχιστεί ακόμα πιο εντατικά.