Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κατάρτισης και τεχνικής συνεργασίας για την ενθάρρυνση της έρευνας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων στον τομέα της ελιάς, το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΟΕ) σκοπεύει να απονείμει τέσσερις υποτροφίες για μεταπτυχιακό δίπλωμα στην τεχνολογία ελαιολάδου, το 2021 http: //www.masterolivicultura.org/.

Οι υποτροφίες για το μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ελαιοκαλλιέργεια και την τεχνολογία ελαιολάδου χορηγούνται για την υποστήριξη επαγγελματιών στους τομείς της ελαιοκαλλιέργειας και της τεχνολογίας ελαιολάδου. Οι στόχοι είναι η ενθάρρυνση της έρευνας, η ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για εξειδικευμένους τεχνικούς στον τομέα, η διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολογίας και η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και η καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, στον σύνδεσμο: webmaster 2021 eng