Έως 31/5/2021 μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020».

Συγκεκριμένα, η καταληκτική προθεσμία υποβολής:

α) αιτημάτων τροποποίησης για άλλους λόγους

β) αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου

τα οποία αφορούν στο έτος εφαρμογής 2021 της Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», από τη μέχρι σήμερα ισχύουσα καταληκτική προθεσμία υποβολής 15/4/2021, στη νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής 31/5/2021.

Για τις προθεσμίες υποβολής των ως άνω αιτημάτων τροποποίησης και μεταβίβασης για τα έτη εφαρμογής 2022, 2023 και 2024, εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία υποβολής από 15/2 έως 15/4 εκάστου έτους εφαρμογής.

Για τροποποιήσεις που αφορούν στο έτος εφαρμογής 2021, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης εντός προθεσμίας από την 15/2/2021 έως και την 31/5/2021».

Για μεταβιβάσεις που αφορούν στο έτος εφαρμογής 2021, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης εντός προθεσμίας από την 15/2/2021 έως και την 31/5/2021.