Ερευνητικό Κέντρο Αιγοπρογατοτροφίας θα δημιουργήσει η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο Δήμο Αμαρίου.

Μέσω του «Δικτύου Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων» ή Σχολής Ασωμάτων», όπως αναμένεται να ονομαστεί το εν λόγω Ερευνητικό Κέντρο, σκοπός είναι η αξιοποίηση και η αναβάθμιση του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων του ΕΛΓΟ και η λειτουργία του ως «Πρότυπο Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας σε ξηροθερμικές περιοχές καθώς και η επαναλειτουργία Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Ασωμάτων.

Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κύριοι στόχοι είναι επίσης η διατήρηση του γενετικού υλικού των ντόπιων φυλών αιγών και προβάτων της Κρήτης, η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την υποστήριξη του παραγωγικού συστήματος της αιγοπροβατοτροφίας και της μεταποίησης των προϊόντων της και η συνεχής εκπαίδευση των κτηνοτρόφων με στόχο τη διαρκή διάχυση σε αυτούς των νέων τεχνολογικών μεθόδων.