Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών, διοργανώνουν από κοινού σήμερα, 15 Απρίλη, δημόσια ακρόαση σχετικά με την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών «Τέλος της εποχής των κλουβιών» η οποία ζητά να σταματήσει η διατήρηση των εκτρεφόμενων ζώων σε κλουβιά και να νομοθετηθεί η απαγόρευση της χρήσης της.

Πάνω από 300 εκατομμύρια εκτρεφόμενα ζώα υποφέρουν σε κλουβιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό είναι σκληρό, περιττό και δεν έχει θέση στην Ευρώπη. Το κίνημά μας επιδιώκει την πλήρη απαγόρευση των κλουβιών, σημειώνει η Πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με επιστημονική έκθεση που παρήγγειλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η εκτροφή σε κλουβιά μπορεί να καταργηθεί με βιώσιμο και οικονομικό τρόπο, τουλάχιστον στην περίπτωση των κοτόπουλων και των χοίρων. Για άλλα ζώα, όπως οι αγελάδες και τα κουνέλια, η έκθεση περιορίζεται στην ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης και τη διατύπωση προτάσεων. Για ορισμένα άλλα είδη, όπως τα μικνκ και οι χήνες που εκτρέφονται για φουά γκρα, εναλλακτικοί τρόποι εκτροφής δεν υπάρχουν και η μόνη λύση θα ήταν η απαγόρευση παραγωγής και εισαγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων.

Σε ό,τι αφορά τις κότες η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να ζουν σε «εμπλουτισμένα» μεγαλύτερα κλουβιά, εξοπλισμένα με χώρους για φωλιά και κούρνιασμα και ειδικά υλικά όπου μπορούν να ξύνουν τα νύχια τους. Ο χώρος για κάθε κότα δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 750 τετραγωνικά εκατοστά -λίγο μεγαλύτερος δηλαδή από μια σελίδα Α4.

Η πρωτοβουλία “Τέλος της εποχής των Κλουβιών” καταχωρήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2018 και το αποτέλεσμά της υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού συγκέντρωσε την υποστήριξη σχεδόν 1,4 εκατομμυρίων υπογραφόντων με το ελάχιστο όριο που επιτεύχθηκε σε 18 κράτη μέλη.

Η πρωτοβουλία καλεί την Επιτροπή να τερματίσει την… απάνθρωπη μεταχείριση εκατοντάδων εκατομμυρίων εκτρεφόμενων ζώων της ΕΕ που κρατούνται σε κλουβιά για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους και ζητά νομοθεσία για την απαγόρευση των εξής χρήσεων: κλουβιά για ωοτόκες όρνιθες, κουνέλια, πουλάκια, εκτροφείς κοτόπουλου, κτηνοτρόφοι, ορτύκια, πάπιες και χήνες, κλουβιά για τις χοιρομητέρες και τα μεμονωμένα μοσχάρια, όπου δεν έχουν ήδη απαγορευτεί.

Η δημόσια ακρόαση θα ανοίξει σήμερα από τους προέδρους των επιτροπών Norbert Lins (EPP, DE) και Dolors Montserrat (EPP, ES) μαζί με την Επιτροπή Αντιπρόεδρος για τις αξίες και τη διαφάνεια Věra Jourová .

Οι διοργανωτές της ECI Όλγα Κίκου και Leopoldine Charbonneaux θα παρουσιάσουν τους στόχους της πρωτοβουλίας, μετά την οποία, ένας επιστήμονας και ένας αγρότης θα μοιραστούν τις απόψεις τους. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις από την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδη, καθώς και από τους Kerli Ats και Guillaume Cros , αντίστοιχους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των Περιφερειών.

Θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των ευρωβουλευτών, των διοργανωτών του ECI και της Επιτροπής, πριν από τις παρατηρήσεις του Επιτρόπου Γεωργίας Janusz Wojciechowski και τις τελικές δηλώσεις των διοργανωτών του ECI.