Οδηγίες για τη χρήση των ζιζανιοκτόνων δίνει στους καλλιεργητές, με ανακοίνωσή του, το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Μεσσηνίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Επειδή το διάστημα που διανύουμε συμπίπτει με την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων στις δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια και σε άλλες εκτάσεις, αλλά και με ανοιξιάτικους ψεκασμούς με εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα για την καταπολέμηση εντόμων και ασθενειών, θα πρέπει οι καλλιεργητές να έχουν υπόψη τους τα εξής:

1) Να γίνεται επιλογή του κατάλληλου και εγκεκριμένου σκευάσματος για την καλλιέργεια ή το χώρο που θα χρησιμοποιηθεί.

2) Να τηρούνται προσεκτικά οι οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος και ο ψεκασμός να γίνεται μόνον εκεί που έχει διαπιστωθεί πραγματική ανάγκη.

3) Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται όταν ψεκάζουμε δέντρα ώστε να μη γίνεται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή ή φυσάει και σε καμία περίπτωση να μην δημιουργείται μεταφερόμενο νέφος.

4) Το ψεκαστικό συγκρότημα να είναι συντηρημένο και να λειτουργεί με την προβλεπόμενη πίεση.

5) Αν το φυτοφάρμακο που θα επιλεγεί είναι τοξικό για τις μέλισσες, η εφαρμογή του να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος, για την αποφυγή της μελισσοτοξικότητας. Δεν πρέπει να ψεκάζονται ανθισμένα ζιζάνια, αποφυγή ψεκασμού τις ώρες δραστηριότητας των μελισσών.

6) Να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας από υδάτινους αποδέκτες.

7) Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.

8) Κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιούνται απαραιτήτως γάντια, μάσκα και κατάλληλη ενδυμασία.

9)Να τηρούνται οι αποστάσεις και οι απαγορεύσεις που προβλέπει η νομοθεσία από κατοικίες, σχολεία και άλλους ευαίσθητους χώρους και να υπάρχουν οι σχετικές ειδοποιήσεις.

10) Οι κενές συσκευασίες να ξεπλένονται τρεις φορές και να καταστρέφονται με τρύπημα και όχι με καύση.

11) Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται όταν η χρήση γίνεται εκτός αγροτικών περιοχών. Συγκεκριμένα χρήση ζιζανιοκτόνων αλλά και όλων των φυτοφαρμάκων με ένδειξη «xn» ή το εικονίδιο εντός κατοικημένης περιοχής, επιτρέπεται μόνο σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων από κατοικίες εντός οικισμού και 10 μέτρα σε αγροτικές περιοχές ή εκτός σχεδίου.

Η ασφαλής χρήση των φυτοφαρμάκων αφορά όχι μόνον τους χρήστες αλλά και τους καταναλωτές, τους περιοίκους, οποιονδήποτε ανυποψίαστο περαστικό και γενικότερα το περιβάλλον.

Σε κάθε περίπτωση προκρίνουμε να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων, όπως μηχανική μέθοδος ή άλλα καλλιεργητικά μέτρα όπου αυτό είναι δυνατό”.