Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η παράταση των προθεσμιών για τη διενέργεια γενικής συνέλευσης και της θητείας των οργάνων διοίκησης αγροτικών συνεταιρισμών.

Η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέλευσης των αγροτικών συνεταιρισμών, παρατείνεται από τη λήξη της, στις 30.4.2021 έως την 30ή.6.2021.

Επίσης, παρατείνεται από τη λήξη της, στις 30.4.2021 και έως την 30ή.6.2021 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, αναγκαστικών συνεταιρισμών και ενώσεων αναγκαστικών συνεταιρισμών.