Σε 35.016.195 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το 2021 στον τομέα του βόειου κρέατος, όπως αναφέρεται σε τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

   Όπως σημειώνεται στην ίδια απόφαση, για το 2020 ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35.558.453 ευρώ.

   Επίσης, η ενίσχυση για τους ελαιοκαλλιεργητές των μικρών νησιών του Αιγαίου για το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 2020 (οικονομικό έτος 2021) και εφεξής θα ανέρχεται σε 8.800.000 ευρώ ετησίως και θα είναι αποκλειστικά ενωσιακή.