Υπό πίεση θα εξακολουθήσει να τελεί, και για το 2021, η χοιροτροφία στη Ρουμανία. Το μήνυμα αυτό δίνουν οι αναλύσεις που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Η εν εξελίξει επιδημία αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ) είναι η βασική αιτία, όπως εκτιμούν οι αναλυτές του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ.

Ακόμη κι αν ο αριθμός των ενεργών εστιών ΑΠΧ στη χώρα συνεχίσει να μειώνεται (24% κάτω σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2020), οι συνέπειες θα συνεχίσουν να δοκιμάζουν τις εμπορικές εκμεταλλεύσεις.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η ρουμανική Εθνική Υπηρεσία Κτηνιατρικής και Ασφάλειας Τροφίμων, μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2021 υπήρχαν 401 ενεργές εστίες ΑΠΧ στη Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένων 14 σε εμπορικές εκμεταλλεύσεις. Επομένως, οι πραγματικές επιπτώσεις στην παραγωγή χοιρινού κρέατος, στη διάθεση σφαγίων και στα έξοδα απολύμανσης είναι πιθανότατα υψηλότερες.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό ήρθε τον Απρίλιο του 2021, όταν εντοπίστηκαν κρούσματα ΑΠΧ σε μια μεγάλη εκμετάλλευση 5.700 χοίρων, που βρίσκεται στη δυτική περιοχή της Ρουμανίας.

Η συντριπτική πλειονότητα των κρουσμάτων ΑΠΧ έχουν εμφανιστεί σε μικρές, όπως και σε οικιακές εκμεταλλεύσεις. Ωστόσο, η εφαρμογή ζωνών προστασίας (ακτίνα 3 χλμ.) ή επιτήρησης (ακτίνα 10 χλμ.) για κάθε μία περίπτωση μικρής ή οικιακής εκμετάλλευσης, δημιουργεί, όπως σημειώνει το meatnews.gr, περιοχές απαγορεύσεων που τυγχάνει να συμπεριλαμβάνουν και εμπορικές εκμεταλλεύσεις· οι οποίες συνεπώς υπόκεινται σε περιορισμούς μετακίνησης ζώων προς άλλες εκμεταλλεύσεις ή προς τα σφαγεία. Και αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να υπερβαίνουν το προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο των 40 ημερών, εάν εν τω μεταξύ επιβεβαιωθούν νέες εστίες ΑΠΧ στις ίδιες περιοχές.