Σύμφωνα με στοιχεία νέας έρευνας, κατόπιν παραγγελίας 34 φορέων του αγροτοδιατροφικού τομέα, ο εν λόγω κλάδος συνεισφέρει 7 τρισ. δολ. ΗΠΑ ετησίως στην οικονομία των ΗΠΑ, συντηρεί 20 εκ. θέσεις εργασίας άμεσα (περίπου το 13% του εργατικού δυναμικού) και επιπλέον 20 εκ. έμμεσα. Οι δε εξαγωγές του κλάδου ανέρχονται σε 155 δισ. δολ. ΗΠΑ.

«Ο αγροτοδιατροφικός κλάδος εξασφαλίζει διατροφή, ενδύει και τροφοδοτεί με καύσιμα την αμερικανική οικονομία», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο John Newton, επικεφαλής οικονομολόγος του φορέα AFBF. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλήρης έκταση της παραγωγικής δραστηριότητας του κλάδου αντιστοιχεί στο 20%, κατά προσέγγιση, του αμερικανικού Α.Ε.Π., καθιστώντας τον έναν εκ των σημαντικότερων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία του αμερικανικού λαού. Το πλήρες φάσμα του αγροτοδιατροφικού τομέα καλύπτει τους καλλιεργητές, τους κτηνοτρόφους, του εργάτες γης,  τους επιστήμονες του κλάδου διατροφής και όλη την εμπορική αλυσίδα τροφίμων, μέχρι το ράφι του super market και τους χώρους εστίασης.

Η έρευνα, που φέρει τον τίτλο “Feeding the economy”, κατέγραψε τον οικονομικό αντίκτυπο του αγροτοδιατροφικού τομέα στην παραγωγή, τη συσκευασία και την εμπορία  τροφίμων, καθώς και τη σημασία του για μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες που θα ήταν ανύπαρκτες άνευ της εύρυθμης λειτουργία του, όπως η διαχείριση ακινήτων εστίασης, η διανομή συναφών προϊόντων, οι κυβερνητικές δραστηριότητες που συνδέονται με την αγροτοδιατροφική παραγωγή κ.λ.π.