Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Θεσσαλίας Europe Direct προσκαλεί στη διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα «Από το αγρόκτημα στο πιάτο – Τρώμε έξυπνα χωρίς να επιβαρύνουμε υγεία – περιβάλλον» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 21 Απριλίου, 12.00-13.30.

Θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής της Ε.Ε. «από το αγρόκτημα στο πιάτο» που επιδιώκει:

• μείωση κατά 50% της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων και του κινδύνου που συνδέεται με αυτά και κατά 50% της χρήσης των πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων έως το 2030
• μείωση των απωλειών θρεπτικών ουσιών τουλάχιστον κατά 50%, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρξει υποβάθμιση της γονιμότητας του εδάφους. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η χρήση λιπασμάτων τουλάχιστον κατά 20% έως το 2030
• μείωση κατά 50% των πωλήσεων αντιμικροβιακών φαρμάκων για τα εκτρεφόμενα ζώα και τις υδατοκαλλιέργειες έως το 2030
• αύξηση των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας έως το 25% της γεωργικής γης έως το 2030.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή παρουσίαση στο youtube και στο facebook επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6BT17WjCIO4&ab_channel=WaveTechnologies

Facebook: