Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις Copa-Cogeca χαιρετίζουν την προσωρινή συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα που αποφασίστηκε χθες και προβλέπει την καθαρή μείωση κατά «τουλάχιστον 55%» των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το αέριο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη, μέχρι το 2030.

Όπως σημειώνουν, πρόκειται για μια σημαντική νομοθεσία που θα καθορίσει την πορεία της ευρωπαϊκής γεωργίας τις επόμενες δεκαετίες.

Οι ευρωπαίοι αγρότες και οι γεωργικοί συνεταιρισμοί υποστηρίζουν το στόχο της συμφωνίας για την καθαρή μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, σημειώνουν. Υπογραμμίζουν ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον γεωργικό τομέα επιβάλλουν την προσαρμογή του. Εκτός από τη γεωργία, θεωρείται ότι και η δασοκομία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Σε ό,τι αφορά την προσωρινή συμφωνία της ΕΕ, οι οργανώσεις σημειώνουν ότι δημιουργεί ένα πολλά υποσχόμενο έδαφος για δίκαιη διατομεακή συνεργασία και σε αυτή αγρότες και γεωργικοί συνεταιρισμοί είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν, διασφαλίζοντας παράλληλα την επισιτιστική ασφάλεια.

Οι ευρωβουλευτές και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν χθες στον στόχο της μείωσης κατά «τουλάχιστον 55%» των εκπομπών αερίων. Βρισκόταν στο επίκεντρο διαπραγματεύσεων των 27, που είχαν συμφωνήσει τον Νοέμβριο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων κατά 55%, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αξίωνε η ΕΕ να θέσει στόχο τη μείωσή τους κατά τουλάχιστον 60%.