Νέες εστίες αφθώδους πυρετού και μίας ευλογιάς των  αιγοπροβάτων εντοπίστηκαν μέσω του συστήματος ADNS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τουρκία, σε απόσταση μόλις 52 χλμ από τη Λέσβο. Τα κρούσματα εντοπίστηκαν στις 16 και 19 Απριλίου 2021 και πρόκειται για 2 πρωτογενείς εστίες αφθώδους πυρετού (FMD) και 1 πρωτογενής εστία Ευλογιάς προβάτου και αιγών, στην περιοχή Izmir της Τουρκίας.

Λόγω της εγγύτητας των εστιών και προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος των νοσημάτων στη χώρα και να αποφευχθεί μια νέα επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για την πιστή εφαρμογή των παρακάτω σχετικών μέτρων.

Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥπΑΑΤ επισημαίνει τη σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση των νοσημάτων αυτών.