Το 2019 ο όγκος των φυτοφαρμάκων που πωλήθηκαν στην ΕΕ έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σειράς καταγραφής δεδομένων της Eurostat, με μόλις περισσότερους από 333.000 τόνους, που αντιστοιχεί σε μείωση 6% σε σχέση με το 2018.

Αυτή η απότομη πτώση έρχεται μετά από μια περίοδο που τα αντίστοιχα επίπεδα κυμαίνονταν μεταξύ 350.000 και 370.000 τόνων ετησίως (2011-2018), αναφέρει η Eurostat.

Όσον αφορά τις κατηγορίες των φυτοφαρμάκων που πωλήθηκαν, οι υψηλότεροι όγκοι το 2019 αφορούσαν τα «μυκητοκτόνα και βακτηριοκτόνα» (40% του συνόλου), ακολουθούμενα από τα «ζιζανιοκτόνα, καταστροφείς ρυμούλκησης και δολοφόνους» (33%) και «εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα» “(13%).

Τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ (Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία) – επίσης οι κύριοι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ – κατέγραψαν τον υψηλότερο όγκο πωλήσεων συνολικά.

Από τα 18 κράτη μέλη της ΕΕ, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, 12 μείωσαν τις συνολικές πωλήσεις φυτοφαρμάκων μεταξύ 2011 και 2019. Η υψηλότερη μείωση σημειώθηκε στη Δανία (-42%), ακολουθούμενη από πέντε χώρες (Ιταλία, Πορτογαλία, Τσεχία, Σουηδία και Ρουμανία), οι οποίες σημείωσαν μείωση άνω του 20%.

Η υψηλότερη αύξηση των πωλήσεων φυτοφαρμάκων σημειώθηκε στην Κύπρο (+ 101%), ακολουθούμενη από τη Λετονία (+ 54%), την Αυστρία (+ 44%) και την Πολωνία (+ 11%).