Με κανονικούς για την εποχή ρυθμούς συνεχίστηκε την εβδομάδα από 16 έως 22 Απριλίου, η εξαγωγή – διακίνηση εσπεριδοειδών και ακτινιδίων, με την ζήτηση για την επόμενη εβδομάδα να είναι κανονική κυρίως για τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες.

Η εξαγωγή μήλων συνεχίζεται με εκτίμηση του ρυθμού εξαγωγών τους +7,7% (70.618 τ. έναντι 65.588 τ.). Επίσης συνεχίζεται με αυξητικούς ρυθμούς η εξαγωγή φράουλας και από 1/1 έως 22/4/2021 ανήλθαν σε 36.859 τόνους έναντι 29.635 τ. αντίστοιχα πέρσι. Αλλά και οι ντομάτες το ίδιο χρονικό διάστημα κατέγραψαν εξαγωγές ύψους 17.966 τ. έναντι 13.450 τ. πέρσι. Η μέχρι σήμερα πορεία εξαγωγής την τρέχουσα εμπορική περίοδο τόσο των μανταρινιών όσο και των αγγουριών καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ. Συνεχίζεται η εξαγωγή ακτινιδίων, 162.853 τ. έναντι 166.140 τ. αντίστοιχα πέρσι, με τις ποσότητες προς τρίτες εκτός Ε.Ε.-27 χώρες να αντιπροσωπεύουν το 27,7% με 45.081 τ. έναντι 30,1% την αντίστοιχη περίοδο 2019/20 με 49.915 τ. Πάντως, όπως επισημαίνει ο ειδικός σύμβουλος του Incofruit Hellas Γιώργος Πολυχρονάκης, «εξακολουθούν και παρατηρούνται φαινόμενα διακίνησης ατυποποίητων πορτοκαλιών, κατευθείαν από τον αγρό, χωρίς να υποστούν επεξεργασία και τυποποίηση σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις από “Έλληνες, Ιταλούς και βαλκάνιους εμπόρους”».