Παρά την τρέχουσα χαμηλή κατανάλωση και εισαγωγή μελιού στην ολλανδική αγορά, διαφαίνεται η δυνατότητα αύξησης των εξαγωγών.

Δεδομένου του γεγονότος ότι το ελληνικό μέλι έχει πολύ περιορισμένη διαθεσιμότητα στα καταστήματα, είναι πιθανό ότι κατά τη διάρκεια των ετών με μεγάλες εισαγόμενες ποσότητες (το 2017 και το 2018), το ελληνικό μέλι χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως μέλι για τη δημιουργία μιγμάτων μελιού.

Σύμφωνα με το ΟΕΥ της Χάγης, η παραγωγή μελιού στην Ολλανδία αναμένεται, λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, να παρουσιάσει στασιμότητα ή και μείωση, υποχρεώνοντας τη χώρα να αυξήσει τις εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος. Επίσης, τα τελευταία χρόνια οι Ολλανδοί ακολουθούν πιο υγιεινή διατροφή και καταναλώνουν περισσότερα φυσικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό τείνουν να αντικαταστήσουν εν μέρει τα προϊόντα με πρόσθετα σάκχαρα με πιο υγιεινές και φυσικές επιλογές, όπως το μέλι.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία, η Ολλανδία πραγματοποιεί όλο και περισσότερες εισαγωγές από την Ελλάδα. Μάλιστα στην κατηγορία “τρόφιμα”, η αξία των εισαγωγών από την Ελλάδα είναι σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με πριν από δεκαπέντε έτη. Το 2020, τα ελληνικά προϊόντα στον τομέα τροφίμων σημείωσαν ρεκόρ εξαγωγών προς την Ολλανδία φθάνοντας σχεδόν στα 160 εκατ. Παρά την καλή ποιότητα του ελληνικού μελιού, φαίνεται σημαντικό να υπάρξουν ανταγωνιστικές τιμές, δεδομένου του γεγονότος ότι η αγορά παραμένει πολύ ανταγωνιστική στην Ολλανδία.

Ένα πρόβλημα που ίσως εξηγεί εν μέρει τις μειωμένες εξαγωγές ελληνικού μελιού στην Ολλανδία συνίσταται στο ότι οι Έλληνες παραγωγοί δυσκολεύονται να προμηθεύσουν τις ποσότητες που απαιτούνται στην ολλανδική αγορά και ειδικά από τα σούπερ μάρκετ. Όσον αφορά τα τελευταία και προκειμένου για την προμήθειά τους, θα πρέπει κανείς να έχει υπ’ όψιν ότι απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενός προϊόντος και συνέπεια στους χρόνους παράδοσης.

Η Ολλανδία δεν συγκαταλέγεται στις χώρες με σημαντική παραγωγή μελιού. Αντιθέτως, και ειδικά σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Γερμανία, η ολλανδική παραγωγή μελιού είναι μάλλον αμελητέα. Σε έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ετήσια παραγωγή μελιού στην Ευρώπη, δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για την Ολλανδία. Σύμφωνα με ολλανδικές πηγές πάντως, η ετήσια παραγωγή μελιού στην Ολλανδία ανέρχεται σε περίπου 1.500 τόνους.