Οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε σχετική διόρθωση προφανών σφαλμάτων μέχρι τη Μ. Τετάρτη.
Οπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε σχετική διόρθωση προφανών σφαλμάτων με εκ νέου υποβολή των στοιχείων των συμβάσεων με συμβούλους μέχρι και την Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου.