Το 2020, οι εξαγωγές ανακυκλώσιμων πρώτων υλών – συμπεριλαμβανομένων των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και απορριμμάτων καθώς και δευτερογενών πρώτων υλών – από τα κράτη-μέλη της ΕΕ σε χώρες εκτός ΕΕ ανήλθαν σε 38,4 εκατομμύρια τόνους. Ο όγκος αυτών των εξαγωγών σημείωσε ανοδική τάση από το 2004, φτάνοντας στο αποκορύφωμά του το 2020 (αύξηση 70% σε σύγκριση με το 2004).

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι εισαγωγές ανακυκλώσιμων πρώτων υλών από χώρες εκτός ΕΕ στην ΕΕ ανήλθαν σε 44,7 εκατομμύρια τόνους το 2020, σημειώνοντας ελαφρά μείωση σε σύγκριση με το 2019 (45,0 εκατομμύρια τόνους) και αύξηση περίπου 2% σε σύγκριση με το 2004 (43,7 εκατομμύρια τόνοι).

Εμπόριο στην ΕΕ ανακυκλώσιμων πρώτων υλών_2004-2020

Τουρκία και Κίνα οι κύριοι προορισμοί των εξαγωγών της ΕΕ από ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες

Η Τουρκία ήταν ο μεγαλύτερος προορισμός για εξαγωγές ανακυκλώσιμων πρώτων υλών από την ΕΕ, με όγκο περίπου 14,4 εκατομμύρια τόνους το 2020 σε σύγκριση με 12,0 εκατομμύρια τόνους το 2019. Ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έλαβε σχεδόν 4,6 εκατομμύρια τόνους το 2020, ακολουθούμενο από την Ινδία (2,9 εκατομμύρια τόνους), την Ελβετία (1,5 εκατομμύρια τόνους) και την Ινδονησία (1,4 εκατομμύρια τόνους).

Οι μεγαλύτερες πηγές εισαγωγών ανακυκλώσιμων πρώτων υλών από τη Βραζιλία και την Αργεντινή

Το 2020, οι εισαγωγές ανακυκλώσιμων πρώτων υλών στην ΕΕ προέρχονταν κυρίως από τη Βραζιλία (8,6 εκατομμύρια τόνους) και την Αργεντινή (7,3 εκατομμύρια τόνους), ακολουθούμενες από τη Ρωσία (4,7 εκατομμύρια τόνους) το Ηνωμένο Βασίλειο (4,1 εκατομμύρια τόνους) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (3,1 εκατομμύρια τόνοι) ).

Εμπόριο ανακυκλώσιμων πρώτων υλών της ΕΕ το 2020 από εταίρους

​​​​​​​

Το 45,3% όλων των εξαγωγών ανακυκλώσιμων πρώτων υλών από την ΕΕ ήταν σιδηρούχα μέταλλα

Το 2020, οι εξαγωγές σιδηρούχων μετάλλων (σιδήρου και χάλυβα) από την ΕΕ ανήλθαν σε 17,4 εκατομμύρια τόνους, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ (45,3%) όλων των εξαγωγών ανακυκλώσιμων πρώτων υλών. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία ήταν χαρτί και χαρτόνι (6,1 εκατομμύρια τόνοι ή 15,8%) ακολουθούμενα από ζωικά και φυτικά προϊόντα (4,6 εκατομμύρια τόνους ή 12,1%).

Όταν εξετάζουμε τις εισαγωγές στην ΕΕ, η μεγαλύτερη κατηγορία ήταν μακράν ζωικά και φυτικά προϊόντα (25,0 εκατομμύρια τόνοι), αντιπροσωπεύοντας πάνω από το ήμισυ (56%) όλων των ανακυκλώσιμων πρώτων υλών. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία ήταν το ξύλο με 5,8 εκατομμύρια τόνους ή 13,1%, ακολουθούμενο από σιδηρούχα μέταλλα (σίδηρος και χάλυβας) που ανήλθαν σε 4,1 εκατομμύρια τόνους ή 9,1%.