Η παράδοση και παραλαβή του έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο του Δήμου Ορφανού», πραγματοποιήθηκε την Μεγάλη Τετάρτη, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Κώστα Αντωνιάδη.

Το έργο προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Μετά την παραλαβή του, ο κ. Αντωνιάδης δήλωσε ότι είναι μια σημαντική μέρα για την Π.Ε. Καβάλας και ειδικότερα για το Δήμο Παγγαίου διότι ολοκληρώθηκε η β’ φάση των εργασιών του Αλιευτικού Καταφυγίου του Δήμου Ορφανού με την κατασκευή της εσωτερικής κρηπίδωσης του προσήνεμου μώλου και του υπήνεμου μώλου, με την παράλληλη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή δικτύου υδροδότησης και πυρόσβεσης.

Με τις ενέργειες αυτές έχει αναβαθμιστεί και εκσυγχρονιστεί η λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου ώστε να γίνεται με ευχέρεια και με ασφάλεια η προσέγγιση και πρόσδεση των σκαφών, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και διακίνηση των αλιευμάτων.

Το έργο, εκτός από τα οφέλη για τους αλιείς, θα συμβάλλει και στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.