Λήγει στις 31 Μάη η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την φυτοϋγειονομική πιστοποίηση των εξαγωγέων που προτίθενται να εξάγουν νωπούς καρπούς ακτινιδίων α) στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, στο Βασίλειο της Ταϊλάνδης και στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας την επικείμενη εξαγωγική περίοδο 2021-2022.

Η Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης υπενθυμίζει ότι η διαδικασία της φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης (αίτηση-έλεγχος κ.α) επαναλαμβάνεται κάθε έτος και είναι ξεχωριστή για κάθε μία από τις παραπάνω χώρες.

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά της, υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 150 , Ταχ. Κωδ.: 176 71 – Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Ιωαννίδου – Τηλέφωνο: 210 9287133 , FAX : 210 9212 090 , e-mail: stioannidou@minagric.gr