Οι μικροκαλλιεργητές παράγουν περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου φαγητού, σύμφωνα με λεπτομερή νέα έρευνα του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Πέντε στις έξι εκμεταλλεύσεις στον κόσμο αποτελούνται από λιγότερο από δύο εκτάρια, καλλιεργούν μόνο περίπου το 12% του συνόλου της γεωργικής γης και παράγουν περίπου το 35% των παγκόσμιων τροφίμων, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο World Development.

Οι συνεισφορές των μικροκαλλιεργητών στην προμήθεια τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών, με την Κίνα να κατέχει το 80% , ενώ σε μονοψήφια νούμερα κινούνται η Βραζιλία και η Νιγηρία. Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία βελτιωμένων και εναρμονισμένων δεδομένων για τη λήψη μιας πιο λεπτομερούς και ακριβούς εικόνας των γεωργικών δραστηριοτήτων.

“Είναι επιτακτική ανάγκη να αποφύγουμε εναλλακτικά τη χρήση των όρων οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και μικρές εκμεταλλεύσεις. Η πλειονότητα των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων είναι μικρές, αλλά μερικές είναι μεγαλύτερες και ακόμη και πολύ μεγάλες”, δήλωσε ο Marco Sánchez, αναπληρωτής διευθυντής του FAO’s Agrifood Economics Division.

Το 2014, μια εμβληματική έκθεση του FAO υπολόγισε ότι εννέα στα 10 από τα 570 εκατομμύρια αγροκτήματα στον κόσμο ήταν οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και παρήγαγαν περίπου το 80 τοις εκατό του παγκόσμιου φαγητού. Οι ενημερωμένες εκτιμήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν περισσότερα από 608 εκατομμύρια οικογενειακές εκμεταλλεύσεις σε όλο τον κόσμο, που καταλαμβάνουν μεταξύ 70 και 80% της παγκόσμιας γεωργικής γης, παράγουν περίπου το 80% του παγκόσμιου φαγητού σε αξία.

Σύμφωνα με την έρευνα: περίπου το 70% όλων των εκμεταλλεύσεων, που λειτουργούν μόνο στο 7% του συνόλου της γεωργικής γης, είναι λιγότερο από ένα εκτάριο. Ενα άλλο 14% των εκμεταλλεύσεων, που ελέγχουν το 4% της γης, είναι μεταξύ ένα και δύο εκτάρια. Και ένα άλλο 10% όλων των αγροκτημάτων, με το 6% της γης, είναι μεταξύ δύο και πέντε εκταρίων.

Εν τω μεταξύ, το μεγαλύτερο 1% των εκμεταλλεύσεων στον κόσμο – μεγαλύτερο από 50 εκτάρια – λειτουργεί περισσότερο από το 70% του παγκόσμιου αγροκτήματος, με σχεδόν το 40% της γεωργικής γης να βρίσκεται σε αγροκτήματα μεγαλύτερα από 1000 εκτάρια.

Οι μικρές εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο γεωργικής γης από τον παγκόσμιο μέσο όρο σε περιοχές όπως η Νότια Ασία και η υποσαχάρια Αφρική.

Το μέγεθος της εκμετάλλευσης δεν συσχετίζεται πάντα με την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων. Για παράδειγμα, στη Μογγολία, οι εκμεταλλεύσεις που δεν ανήκουν σε νοικοκυριά αλλά οργανώνονται ως επιχειρηματικές μονάδες και οργανώσεις, αντιπροσωπεύουν το 90% της παραγωγής σιταριού. Στην Τανζανία, υπάρχουν μόνο λίγες μεγάλες εκμεταλλεύσεις που καταλαμβάνουν μόνο το 7% της γεωργικής γης, αλλά είναι υπεύθυνες για το 80% της παραγωγής σιταριού της χώρας και το 63% του τσαγιού της.