Για την ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών συστημάτων, άνθρωποι από όλο τον κόσμο χρειάζονται δεδομένα. Ωστόσο, συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη ζωική παραγωγή σε ορισμένα μέρη του κόσμου είναι ελλιπείς, απρόσιτες ή ξεπερασμένες.

Το έργο Circular Food Systems (CiFoS) στο Wageningen University & Research (WUR) αποφάσισε να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διάθεση αυτών των δεδομένων για όλους, συλλέγοντας τα μέσω μιας εύκολα προσβάσιμης διαδικτυακής έρευνας. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια παγκόσμια βάση δεδομένων που θα αποτελέσει ανοιχτό πόρο για ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αγρότες, επιχειρήσεις και όποιον ενδιαφέρεται για το μέλλον της ζωικής παραγωγής. Το έργο υλοποιείται σε στενή συνεργασία με ερευνητές από την Παγκόσμια Τράπεζα, το CSIRO (Αυστραλία) και άλλους διεθνείς εταίρους.

Τα δεδομένα μας επιτρέπουν να καθορίσουμε μελλοντικά μονοπάτια στην παραγωγή ζώων. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης και για τον καθορισμό του ρόλου των ζώων στα βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων είναι μέρος του έργου Circular Food Systems που στοχεύει στον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο η μετάβαση προς ένα κυκλικό σύστημα τροφίμων μπορεί να μειώσει την πίεση στους πόρους της Γης.

Ποιοι θα συμμετέχουν

Οι ερευνητές, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι αγρότες, οι επιχειρήσεις και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για το μέλλον της ζωικής παραγωγής καλούνται να βοηθήσουν στην υλοποίηση της βάσης δεδομένων. Μπορούν να το κάνουν αυτό συμπληρώνοντας την διαδικτυακή έρευνα και προτρέποντας άλλα άτομα να κάνουν το ίδιο.Μεταβείτε στην έρευνα

Στην έρευνα, οι ερωτηθέντες μπορούν να συμπληρώσουν δεδομένα σχετικά με τα συστήματα παραγωγής ζώων από την εμπειρία τους. Οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται σε πέντε ομάδες: φυλές, δομή αγέλης, παραγωγικότητα, ζωοτροφές και στέγαση και συστήματα κοπριάς.