Κύκλο πέντε διαδικτυακών σεμιναρίων επιχειρηματικότητας διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου από τις 7 έως τις 15  Μαΐου.

Με την συνδρομή του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πραγματοποιεί τα πέντε διαδικτυακά σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος «Αγροταυτότητα», που υλοποιεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μαζί με άλλους πέντε εταίρους σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων ειδικά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.