Η οργάνωση ανά Περιφερειακή Ενότητα των Τμημάτων της ΥΕΒ (Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων) συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη που ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με τους προϊσταμένους των κατά τόπους Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας.

Στη σύσκεψη έγινε γνωστό, μεταξύ άλλων, πως τα μηχανήματα έργου θα υπάγονται πλέον στην εν λόγω υπηρεσία.

Παράλληλα, στην ίδια συνάντηση, εξετάστηκε η πρόοδος στη διαδικασία των αναδασμών όπου υπάρχουν, ενώ τονίστηκε ότι θα προωθηθούν και νέοι όπου υφίσταται εθελοντική βάση.