Πληρωμές ύψους 8.360.098,58 ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ το διάστημα από τις 28/4 έως τις 6/5/2021 σε 27.128 δικαιούχους.

Οι πληρωμές αφορούν κατά κύριο λόγο εξισωτική αποζημίωση ορεινών, εξισωτική εκτός ορεινών και εξισωτική ειδικών μειονεκτημάτων. Επίσης καταβλήθηκαν η συνδεδεμένη ενίσχυση για την παράδοση ροδάκινων προς χυμοποίηση, πληρωμές για προγράμματα και δράσεις του ΠΑΑ όπως τα σχέδια βελτίωσης, επενδύσεις, τοπικές και εθνικές ομάδες leader, γενετικοί πόροι κ.ά.

Δείτε ΕΔΩ τις πληρωμές