«Η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα παρέχεται μόνο με ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει». Τα παραπάνω αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμου Χαρακόπουλο για τη δυνατότητα μετάταξης στο δημόσιο πρώην εργαζομένων στην ΑΤΕ που προσλήφθηκαν μέσω εξετάσεων του ΑΣΕΠ.

Στην απάντηση του ο κ. Βορίδης αναφορικά με το δικαίωμα μετατάξεων υπάλληλων της Αγροτικής Τράπεζας σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, αναφέρει ότι «οι σχετικές με το εν λόγω αίτημα των πρώην εργαζομένων στην Αγροτική Τράπεζα δικαστικές αποφάσεις έχουν κατ ́ επανάληψη απορρίψει τις σχετικές αιτήσεις ακύρωσης υπό οιονδήποτε προβαλλόμενο λόγο (ενδεικτικά αναφέρονται οι υπ’ αριθμ. 1582/2019 και 2373/2020 αποφάσεις του ΔεφΑθ). Επιπλέον, έχει τεθεί σε γνώση μας ότι έχει κατατεθεί αίτηση ακύρωσης 1.847 υπαλλήλων της ΑΤΕ για το ίδιο θέμα, η οποία με την με αρ. 135/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώπιων του οποίου εκδικάστηκε κατά τη δικάσιμο της 10ης.12.2020 και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

Σε ότι αφορά τον ισχυρισμό σχετικά με το δικαίωμα “μονιμότητας” συνεπεία της αρχικής πρόσληψης μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ, και αυτό το επιχείρημα έχει κριθεί δικαστικώς και έχει απορριφτεί, πολλώ δε μάλλον όταν οι ίδιες οι συνταγματικές διατάξεις προβλέπουν ότι “Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον οι θέσεις αυτές υπάρχουν” (Σ103, παρ. 4), χωρίς να προβλέπεται περαιτέρω υποχρέωση για διατήρηση της μονιμότητας αυτής. Επιπλέον και στις διατάξεις του αρ. 154 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) προβλέπεται ότι “Ο υπάλληλος απολύεται, αν καταργηθεί η θέση στην οποία υπηρετεί”.

Επιπλέον, υφιστάμενες ρυθμίσεις περί προσλήψεων προσωπικού παρέχουν το δικαίωμα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε διαδικασίες πρόσληψης στο δημόσιο και μάλιστα με μοριοδοτούμενη την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τους, ενώ οποιαδήποτε εκ μέρους του κράτους ρύθμιση για πρόσβαση στις θέσεις του δημοσίου χωρίς την προβλεπομένη εκ των διατάξεων διαδικασία αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της ισονομίας έναντι των άλλων πολιτών που διεκδικούν πρόσληψη μέσω αξιοκρατικών διαδικασιών, αλλά και των ήδη υπηρετούντων στο δημόσιο».