Πληρωμές 6,3 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Συγκεκριμένα από τις 7/5 έως και τις 13/5 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε 6,3 εκατ. ευρώ σε 533 δικαιούχους. Μεταξύ άλλων οι πιστώσεις αφορούν το Κομφούζιο, ανειλημμένες υποχρεώσεις Νέων Αγροτών, Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού κ.α.

Αναλυτικά οι πληρωμές εδώ