«Ο μετριασμός των απορριμμάτων στη θάλασσα απασχολεί την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία συμμετέχει σε αντίστοιχο ευρωπαϊκό έργο διερευνώντας καλές πρακτικές άλλων περιοχών αλλά και καινοτόμες εφαρμογές» δήλωσε ο Γιώργος Αλεξάκης Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα.

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν μέσω τηλεδιασκέψεων στην προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Interreg Europe – CAPonLITTER – Capitalising good coastal practices and improving policies to prevent marine litte – Κεφαλαιοποιώντας καλές παράκτιες πρακτικές και βελτιώνοντας πολιτικές για τον μετριασμό των απορριμμάτων στη θάλασσα.

Η 5η συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος CAPonLITTER διοργανώθηκε  από  το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος της Γερμανίας και στις 13 Απριλίου 2021.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης ο Βίκτωρ Κουμαντάκης, εκπρόσωπος της εταιρείας Costa Nostrum,  παρουσίασε την καλή πρακτική  ενός «καινοτόμου πρωτοκόλλου για τις βιώσιμες παραλίες» – Sustainable Beaches: An innovative certification protocol for the Sustainable Management and Development of the Mediterranean Beaches. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο και καινοτόμο εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη των μεσογειακών παραλιών, το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί σε παραλίες της Κρήτης. Το πρωτόκολλο βασίζεται σε συγκεκριμένους δείκτες και κριτήρια που επιτρέπουν την ταξινόμηση και αξιολόγηση της παραλίας καθώς και σε προτάσεις για την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση της παραλίας βάση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων.

Στη διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε συζητήθηκαν επιπλέον οργανωτικά θέματα:

  • Οι επικείμενες συναντήσεις των εταίρων
  • Η αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού σε ενδεχόμενη παράταση της πρώτης φάσης του έργου
  • Η διοργάνωση των περιφερειακών συναντήσεων των ενδιαφερομένων φορέων και η διαμόρφωση καλών πρακτικών

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Ελένη Τζαγκαράκη, συντονίστρια του προγράμματος, οι Μιχάλης Χαλκιαδάκης και Βασίλης Ζησιμόπουλος μέλη της ομάδας εργασίας και ο Νίκος Χαλκιάς, εξωτερικός συνεργάτης του προγράμματος.