Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα αναφορικά με τον δεύτερο κύκλο αιτημάτων του προγράμματος «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», όπως γνωστοποίησε η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι που αξιολογήθηκαν ανήλθαν σε 1.237, εκ των οποίων οι 503 κρίθηκαν ως επιλεγέντες/επιτυχόντες, 716 ωφελούμενοι ως επιλαχόντες και 18 ως απορριπτέοι «επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για δικαίωμα συμμετοχής, που έθετε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΟΣΟΕ.

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων/αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά κατηγορία περιφερειών.