Τα 29 από τα 100 µόρια που δύναται να συγκεντρώσει για την ένταξή του στο πρόγραμμα ο υποψήφιος Νέος Αγρότης, εξαρτώνται από το είδος καλλιέργειας ή εκτροφής που βασίζει το 50% της Τυπικής Απόδοσής του, ανάλογα τις προτιµήσεις της κάθε περιφέρειας.

Δύο είναι τα κριτήρια που ορίζονται από την εκάστοτε Περιφέρεια, σύμφωνα με την εφημερίδα “Agrenda”. Συγκεκριµένα έως 12 µόρια δίνει η καλλιέργεια ή εκτροφή ένταξης, ενώ έως 17 µόρια η µελλοντική καλλιέργεια ή εκτροφή που δεσµεύεται να διαθέτει ο νέος αγρότης όταν τελειώσει το επιχειρηµατικό του σχέδιο. Οι περισσότερες περιφέρειες έχουν διαλέξει ένα ευρύτατο φάσµα κλάδων προτεραιότητας για να βοηθήσουν τη συγκέντρωση βαθµών ένταξης.