Στάση φαίνεται να έκαναν αυτή την εβδομάδα οι μέγιστες τιμές στην Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία. Αυξητικά όμως κινήθηκαν οι ελάχιστες και χαμηλότερες, σημειώνοντας αυξήσεις από 3% ως 7% .

Σύμφωνα με το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ της 18ης Μαΐου 2021, οι υψηλότερες τιμές για λάδια οξύτητας 0,3ο έφτασαν,   στα 3,48 € στην Κρήτη και 3,55€ στην Πελοπόννησο ενώ οι χαμηλότερες φτάνουν τα 3,00€/κ.

Στην Ισπανία για τα έξτρα παρθένα οι μέγιστες τιμές έφτασαν στα 3,84€/kg ενώ οι ελάχιστες βρίσκονται στα 3,19€/kg.

Στην Ιταλία οι μέγιστες τιμές για το έξτρα βρίσκονται σταθερά στα 4,90€/kg και οι ελάχιστες στα 4,55€/κ.

ΔΤ 18 05 21