Στις 300 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της σε θέματα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής συγκαταλέγεται η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιοποίησαν οι «Financial Times».

Η Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα και μία από τις δύο ελληνικές εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των Financial Times «Europe’s Climate Leaders».

Για την Τράπεζα Πειραιώς, όπως έχει επισημανθεί σε ανακοινώσεις της, η ανάληψη δράσεων για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα, καθώς η τράπεζα προσαρμόζει τις δραστηριότητές της στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προς βιώσιμη κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα παρουσίασε τον οδικό χάρτη της για εφαρμογή κριτηρίων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), μαζί με το στρατηγικό σχέδιο «Sunrise» τον Μάρτιο 2021, και έχει δεσμευτεί να αναλάβει περαιτέρω σημαντικές πρωτοβουλίες την προσεχή περίοδο, ενισχύοντας τις δράσεις της προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Η τράπεζα προωθεί την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση του κλιματικού κινδύνου στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, στη διακυβέρνηση και τις επιχειρηματικές της αποφάσεις. Αναπτύσσει στρατηγικές για τη βελτίωση των επιδόσεων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη λειτουργία της. Με αυτόν τον στόχο εφαρμόζει το πλέον σύγχρονο και ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), που έχει ως στόχο την παρακολούθηση, τη διαχείριση, και τελικά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες της τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Μητρώο του EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) και το ΣΠΔ που εφαρμόζει είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:201

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τράπεζας σήμερα περιγράφεται στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 23,4% την περίοδο 2016 -2020, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 23,7% την περίοδο 2016 -2020 καθώς και στην ετήσια εξοικονόμηση δαπανών από τα περιβαλλοντικά προγράμματα 5,5 δισ. ευρώ.