Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε περίπου 46 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της Ρουμανίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων και θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για την εν μέρει αντιμετώπιση της απώλειας εισοδήματος που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι λόγω κορωνοϊού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ρουμανικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Η ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 225.000 ευρώ ανά δικαιούχο που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα και θα τεθεί σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και ανάλογο για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής σε οικονομία κράτους μέλους.