Το πακέτο μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, μελέτες σχετικά με τις τεχνικές γεωργικών τροφίμων, η βιολογική γεωργία και οι προτεραιότητες της ΕΕ για τη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα συστήματα τροφίμων βρίσκονται στην ατζέντα των συζητήσεων που ξεκινούν σήμερα, Τετάρτη 26 Μαΐου, στις Βρυξέλες από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. και θα ολοκληρωθούν αύριο Πέμπτη.

Επίσης η Σύνοδος θα συζητήσει τη δήλωση Ελλάδας, Γαλλίας και Ιταλίας σχετικά με την ανάγκη στήριξης των παραγωγών που επλήγησαν από τον πρόσφατο παγετό.

Συγκεκριμένα, θυμίζουμε ότι την ενεργοποίηση του άρθρου 221 του Κανονισμού για την ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), με στόχο την ανακούφιση των συνεπειών για τους αγρότες, που υπέστησαν ζημιές από τον πρωτοφανή παγετό του Μαρτίου και Απριλίου, ζήτησαν με κοινή επιστολή τους προς τον Επίτροπο Γεωργίας της ΕΕ κ.  Janusz Wojciechowski και τον Επίτροπο Προϋπολογισμού κ. Johannes Hahn, οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας κ. Σπήλιος Λιβανός, της Γαλλίας κ. Julien Denormandie και της Ιταλίας κ. Stefano Patuanelli.

Σε ό,τι αφορά την ΚΑΠ, στόχος είναι να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία για την υιοθέτηση μιας μεταρρυθμισμένης συμφωνίας για την περίοδο 2023-2027.

Μερικά από τα νέα στοιχεία που προτείνονται για τη μεταρρύθμιση είναι:

  • πιο στοχευμένες άμεσες πληρωμές και παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης που να υπόκεινται σε στρατηγικό σχεδιασμό
  • μια  νέα «πράσινη» αρχιτεκτονική βασισμένη σε περιβαλλοντικές συνθήκες που πρέπει να πληρούν οι αγρότες και πρόσθετα εθελοντικά μέτρα και στους δύο πυλώνες
  • μια  προσέγγιση βάσει επιδόσεων σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναφέρουν τα επιτεύγματά τους κάθε χρόνο

Σε ότι αφορά το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, σημειώνεται ότι η καινοτομία στην αναπαραγωγή των φυτών συμβάλλει στην επαρκή, βιώσιμη και υγιή προσφορά τροφίμων, μέσω της ανάπτυξης ποικιλιών φυτών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Η αγορά σπόρων προς σπορά και φυτικού αναπαραγωγικού υλικού της ΕΕ είναι μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο.

Το 2019, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει μελέτη σχετικά με τις επιλογές για την ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Η Επιτροπή υπέβαλε τη μελέτη τον Απρίλιο του 2021.

Επίσης, στα θέματα συζήτησης είναι οι νέες τεχνικές γονιδιωματικής, οι οποίες είναι ικανές να αλλάξουν το γενετικό υλικό ενός οργανισμού και να έχουν ευρείες υπάρχουσες και πιθανές εφαρμογές στον αγροδιατροφικό, βιομηχανικό και φαρμακευτικό τομέα .

Σημειώνεται ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα φιλοξενήσουν τη Διάσκεψη Κορυφής για τα Συστήματα Τροφίμων του 2021 στο πλαίσιο της Δεκαετίας Δράσης του ΟΗΕ για την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης έως το 2030. Η Σύνοδος Κορυφής προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί παράλληλα με την 76η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (14-30 Σεπτεμβρίου 2021) και πριν από την τριήμερη προ-διάσκεψη κορυφής στην Ιταλία στις 26-28 Ιουλίου 2021. Ο σκοπός της Διάσκεψης Κορυφής είναι να ξεκινήσει τολμηρές δράσεις για να μεταμορφώσει τον τρόπο που ο κόσμος παράγει και καταναλώνει τρόφιμα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαρκής ικανότητα τροφοδοσίας του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού με βιώσιμο τρόπο.

Οι Υπουργοί στις Βρυξέλλες επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία για συμπεράσματα σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τη Σύνοδο Κορυφής.

Επίσης στη Σύνοδο θα παρουσιαστεί το σχέδιο δράσης για τις βιολογικές καλλιέργειες. Η βιολογική γεωργία αντιπροσωπεύει σήμερα το 8,5% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της ΕΕ. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Επιτροπή έθεσε τον στόχο της αύξησης του μεριδίου της βιολογικής γεωργίας σε τουλάχιστον 25% της γεωργικής γης της ΕΕ.

Οι Υπουργοί θα συζητήσουν επίσης την πορεία των διαβουλεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις ποσοστώσεις αλιείας μετά το Brexit .

Οι ισπανικές και γαλλικές αντιπροσωπείες θα παρέχουν πληροφορίες στους υπουργούς σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με τις επιδοτήσεις της αλιείας .

Η πολωνική αντιπροσωπεία, εξ ονόματος μιας ομάδας αντιπροσωπειών, θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για τους αγρότες από τη στρατηγική «αγρόκτημα στο πιρούνι» της ΕΕ.