Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) της ΕΕ θα πραγματοποιήσει σήμερα Πέμπτη δημόσια ακρόαση με θέμα «Η στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου».

Παρουσία εμπειρογνωμόνων, θα συζητηθούν οι ενέργειες που απαιτούνται για την καταπολέμηση των εκπομπών μεθανίου, ιδίως στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας και των αποβλήτων. Ακολούθως η επιτροπή θα προετοιμάσει ένα σχέδιο έκθεσης έως τα μέσα Ιουνίου.

Το μεθάνιο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος συντελεστής στην κλιματική αλλαγή μετά το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), αντιπροσωπεύοντας στην Ευρώπη το 10% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στις 14 Οκτωβρίου 2020. Προέβλεψε ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030, θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές μεθανίου στους σχετικούς τομείς, δηλαδή ενέργεια, γεωργία και απόβλητα, κατά τουλάχιστον 35%.