Έως τις 6 Ιουνίου 2021 δεν είναι υποχρεωτική για τους αγρότες η διαδικασία αυτό – διαγνωστικού ελέγχου (self test) για covid-19, καθώς επίσης ούτε η ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην αντίστοιχη πλατφόρμα του υπουργείου. Αυτό επιβεβαιώνει ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας έπειτα από επικοινωνία με το υπουργείο Εργασίας.

Στη λίστα με τους δικαιούχους αγρότες, καθώς επίσης και για εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο, ενδεχομένως να συνεχίζουν να προκύπτουν τεχνικά προβλήματα μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και να μην εμφανίζονται στο σύστημα ως δικαιούχοι. Γίνεται όμως προσπάθεια για την άμεση επιδιόρθωσή τους.

Ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας καλεί όλους τους αγρότες, ανεξάρτητα από την υποχρέωση τους ή όχι, να επιχειρήσουν να προμηθευτούν το συγκεκριμένο τεστ από τα φαρμακεία και να προχωρήσουν στην διεξαγωγή self test. «Είναι θέμα πρωτίστως προσωπικής ασφάλειας όλων μας», τονίζει.