Την Πέμπτη 3 Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει το Πληροφοριακό Σύστημα αιτήσεων για αγρότες που θέλουν να λάβουν κεφάλαιο κίνησης έως 200.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς επιχειρηματικό σχέδιο και χωρίς καμία απαίτηση επένδυσης.

Δικαιούχοι του εγγυημένου κεφαλαίου κίνησης θα είναι οι αγρότες που θα θεωρηθούν σύμφωνα με κριτήρια που θα θέσει η κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα ως «πληττόμενοι» από την πανδημία, όπως για παράδειγμα η απόδειξη μείωσης τζίρου. Το δάνειο θα είναι, σύμφωνα με την Agrenda, εγγυημένο κατά ένα ποσοστό από τα κεφάλαια που παρέχει ήδη το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr). Συμμετέχουσες τράπεζες στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι (µε τη σειρά που υπογράφηκαν οι σχετικές συµφωνίες):

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Τράπεζα Πειραιώς
ProCredit
Εθνική Τράπεζα
EUROBANK
Παγκρήτια Τράπεζα