Σε διεθνές μητρώο προστασίας εγγράφονται πλέον το ούζο, το τσίπουρο και η τσικουδιά. Αυτό σημαίνει ότι τα εν λόγω προϊόντα πέραν της αναγνώρισης σε χώρες της Ε.Ε.  θα προστατεύονται και σε διεθνείς αγορές.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών τα προϊόντα μας αποκτούν σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα σε συνομιλίες της ΕΕ με τρίτα κράτη για διμερείς αναγνωρίσεις Γεωγραφικών Ενδείξεων.