Σύμφωνα με το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ της 1ης Ιουνίου 2021, οι υψηλότερες τιμές για λάδια οξύτητας 0,3ο παρέμειναν στα 3,48 ευρώ το κιλό στην Κρήτη και στα 3,66 ευρώ το κιλό στην Πελοπόννησο, ενώ οι χαμηλότερες φτάνουν τα 3,10 ευρώ το κιλό.

Στην Ισπανία για τα έξτρα παρθένα οι μέγιστες τιμές μειώθηκαν, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, στα 3,60 ευρώ το κιλό ενώ οι ελάχιστες παρέμειναν στα 3,20 ευρώ το κιλό.

Στην Ιταλία οι μέγιστες τιμές για το έξτρα παρέμειναν στα 4,70 ευρώ το κιλό και οι ελάχιστες παραμένουν σταθερές στα 4,55 ευρώ το κιλό.

πινακας 1 6

Δείτε αναλυτικά το Δελτίο τιμών