Η BASF ενισχύει τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων και βιώσιμων γεωργικών λύσεων, βοηθώντας τους παραγωγούς να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντολογικές και οικονομικές προκλήσεις, καθώς και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών για μία πιο βιώσιμη παραγωγή τροφίμων.

Την επόμενη δεκαετία, δρομολογείται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη λύσεων που υποστηρίζουν τον στόχο της εταιρείας να αυξήσει ετησίως το μερίδιό των γεωργικών λύσεων με σημαντική συμβολή στη βιωσιμότητα κατά 7%.

Έως το 2030, περισσότερα από 30 μεγάλα projects έρευνας και ανάπτυξης θα συμπληρώσουν το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο της BASF που περιλαμβάνει σπόρους και επένδυση σπόρων, χημικές και βιολογικές λύσεις φυτοπροστασίας καθώς και ψηφιακά εργαλεία. Αυτό οδηγεί σε προσδοκώμενες μέγιστες πωλήσεις ύψους άνω των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2020, η BASF διέθεσε 840 εκατομμύρια ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη για το τμήμα Agricultural Solutions, ποσό που αντιστοιχεί στο 11% περίπου των πωλήσεων του αντίστοιχου τομέα. Το 2021, η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει σε ανάπτυξη γεωργικών καινοτομιών σε υψηλό επίπεδο.