Αυξημένες στην Ισπανία, σταθερές στην Ελλάδα και Ιταλία

Σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ (8 Ιουνίου 2021), οι υψηλότερες τιμές για λάδια οξύτητας 0,3ο παρέμειναν στα 3,48 €/kg στην Κρήτη και στα 3,66€/kg στην Πελοπόννησο, ενώ οι χαμηλότερες φτάνουν τα 3,10€/kg.
Στην Ισπανία για τα έξτρα παρθένα οι μέγιστες τιμές αυξήθηκαν, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, στα 3,75€/kg ενώ οι ελάχιστες μειώθηκαν στα 3,10€/kg.
Στην Ιταλία οι μέγιστες τιμές για το έξτρα παρέμειναν στα 4,70€/kg και οι ελάχιστες μειώθηκαν στα 4,45€/kg.