Ο στόχος του εργαστηρίου είναι να θέσει το πλαίσιο στην τρέχουσα κατάσταση της επιστήμης της αξιολόγησης αλλεργιογένεσης ΓΤΟ και να καθορίσει ποια συγκεκριμένα στοιχεία αυτής της αξιολόγησης πρέπει να αναπτυχθούν για να προωθήσουν ένα πεδίο που βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα.

Η διατύπωση ειδικών ερευνητικών απαιτήσεων για την αξιολόγηση αλλεργιογένεσης και την ασφάλεια των πρωτεϊνών γενικά απαιτείται σε έναν κόσμο που απαιτεί πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης, θα επιδιωχθεί έντονα η συνεργασία και η εμπλοκή με τους ενδιαφερόμενους, τον ακαδημαϊκό χώρο και την επιστημονική διεθνή κοινότητα.

Στις 17 Ιουνίου σε εκδήλωση στην Πάρμα της Ιταλίας, οι εισαγωγικές ομιλίες θα ανοίξουν το έδαφος για ανταλλαγές σχετικά με την αξιολόγηση αλλεργιογένεσης και τις μελλοντικές εξελίξεις. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε μία σύνοδο ολομέλειας. Στο τέλος της συνάντησης, τα συμπεράσματα θα συνοψίσουν τα κύρια σημεία συζήτησης. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) θα συντάξει μια σύντομη έκθεση που θα συγκεντρώνει και θα συνοψίζει τις συζητήσεις που θα δημοσιευτούν μαζί με τις παρουσιάσεις.