Ένα νέο δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής με θέμα «Αγροκυκλικότητα: Εφαρμογές στη Γεωργία», ξεκινάει στην Δυτική Μακεδονία. Οι αιτήσεις γίνονται στην διεύθυνση https://bit.ly/2S55UEL.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 80 νέους επαγγελματίες και ανέργους από τη Δυτική Μακεδονία που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό τομέα αλλά και σε επαγγελματίες αγρότες της περιοχής που θέλουν να λάβουν εξειδικευμένη κατάρτιση σε θέματα αγροκυκλικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία από τις 4 εκπαιδευτικές ενότητες: Δενδροκομία, Αμπελουργία, Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά, Μελισσοκομία.

• 20 ωφελούμενοι ανά ενότητα

• 31 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως)

• 31 ώρες βιωματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής

• Διάρκεια του προγράμματος 12 μήνες.