Αυξημένο κατά 4,8% εμφανίζεται το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων τον Απρίλιο 2021.Την ίδια στιγμή οι τιμές των αγροτικών προϊόντων στον παραγωγό κατέγραψαν αύξηση, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά 3,7%.

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών για τον μήνα Απρίλιο 2021, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Απριλίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, παρουσίασε αύξηση 3,7%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Απριλίου
2020, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2019, είχε παρουσιάσει μείωση 2,1%.
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 3,7%, τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, οφείλεται στην αύξηση κατά 7,7% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας κρέατα.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 1,4%.
Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Μαΐου 2020 – Απριλίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2019 – Απριλίου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,1%.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Απριλίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, παρουσίασε αύξηση 4,8% έναντι μείωσης 4,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Απριλίου 2020 με τον Απρίλιο 2019.
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 4,8%, τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020 (Πίνακας 4), οφείλεται στην αύξηση κατά 5,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά.