Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορίου Φρούτων και Λαχανικών (EUCOFEL) έστειλε επιστολή στην πρόεδρο Von der Leyen και στους Επιτρόπους Dombrovskis, Kyriakides και Wojciechowski, για να εκφράσει τη βαθιά της ανησυχία σχετικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις της συμφωνίας ΕΕ-Μαρόκου για την αγορά της τομάτας της ΕΕ.

Εδώ και αρκετά χρόνια, η EUCOFEL και τα μέλη της εκφράζουν την ανησυχία τους για τον καταστροφικό αντίκτυπο της συμφωνίας ΕΕ-Μαρόκου στην αγορά ντομάτας της ΕΕ, λόγω της μη συμμόρφωσης και της μη εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στη συμφωνία. Υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας εισαγωγής για μαροκινές ντομάτες, την ανάγκη διεξαγωγής διαβουλεύσεων με τις μαροκινές αρχές, καθώς και την ανάγκη προσαρμογής της ποσόστωσης μετά το BREXIT και την επισήμανση και τον έλεγχο των ντοματών που καλλιεργούνται στη Δυτική Σαχάρα. Ωστόσο, παρά τις προειδοποιήσεις, η κατάσταση επιδεινώνεται. Αυτή η δραματική κατάσταση θέτει σε κίνδυνο, όπως λένε, τη βιωσιμότητα του συστήματος παραγωγής ντομάτας της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, η EUCOFEL κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Για την τροποποίηση της μεθόδου υπολογισμού που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας των ντοματών που εισάγονται από το Μαρόκο.
Να εφαρμόσει σωστά τη ρήτρα συνεργασίας (άρθρο 4) και το μέτρο διασφάλισης (άρθρο 7) προκειμένου να έχει αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας.
Να διεξαχθούν διαβουλεύσεις με τις μαροκινές αρχές για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων που προβλέπονται από το πρωτόκολλο.
Να προσδιορίσει, να τυποποιήσει και να ελέγξει τον τρόπο συλλογής και υπολογισμού της τιμής των μαροκινών ντοματών στην ΕΕ, ώστε οι τιμές της τυπικής αξίας εισαγωγής που αναφέρονται από τα κράτη μέλη να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την πραγματικότητα των αγορών της ΕΕ.
Προσαρμογή της ποσόστωσης που επιτρέπει η ΕΕ στο Μαρόκο μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
Να παρακολουθεί τις εισαγωγές τομάτας από τη Δυτική Σαχάρα και να ζητάει ειδική επισήμανση για την αποφυγή της απάτης προέλευσης.
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εξαγωγέων INCOFRUIT-HELLAS, που είναι μέλος της EUCOFEL, υποστηρίζει τις θέσεις που αναγράφει η επιστολή προς την ΕΕ.