Η στρατηγική Farm to Fork βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με στόχο να καταστούν τα συστήματα τροφίμων δίκαια, υγιή και φιλικά προς το περιβάλλον.

Τα συστήματα τροφίμων δεν μπορούν να αντέξουν σε κρίσεις όπως η πανδημία COVID-19 εάν δεν είναι βιώσιμες. Πρέπει να επανασχεδιάσουμε τα συστήματα διατροφής μας που σήμερα αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυσικών πόρων, έχουν ως αποτέλεσμα απώλεια βιοποικιλότητας και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία (λόγω της υποσιτισμού και της υπερβολικής διατροφής) και δεν επιτρέπουν δίκαιες οικονομικές αποδόσεις και βιοποριστικά μέσα για όλους τους παράγοντες, ιδίως για τους πρωτογενείς παραγωγούς.

Η τοποθέτηση των συστημάτων τροφίμων μας σε μια βιώσιμη πορεία φέρνει επίσης νέες ευκαιρίες για τους φορείς της αλυσίδας αξίας τροφίμων. Οι νέες τεχνολογίες και οι επιστημονικές ανακαλύψεις, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού και τη ζήτηση για βιώσιμα τρόφιμα, θα ωφελήσουν όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η στρατηγική Farm to Fork στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασής μας σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων που θα πρέπει να:

έχουν ουδέτερη ή θετική περιβαλλοντική επίπτωση

συμβάλουν στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στις επιπτώσεις της

αντιστρέψουν την απώλεια της βιοποικιλότητας

διασφαλίσουν την επισιτιστική ασφάλεια, της διατροφής και της δημόσιας υγείας, διασφαλίζοντας ότι ο καθένας έχει πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα

διατηρήσουν την οικονομική προσιτότητα των τροφίμων, παράγοντας παράλληλα δικαιότερες οικονομικές αποδόσεις, προώθηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα εφοδιασμού της ΕΕ και προώθηση του θεμιτού εμπορίου