Καθορίσθηκε το ύψος ενίσχυσης για το έτος 2020 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης, σύμφωνα με σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 4.337.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

(α) σε 55,03 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού γάλακτος,

(β) σε 62,90 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο αίγειου γάλακτος,

(γ) σε 86,48 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.