Η Copa-Cogeca κάλεσε τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου Valdis Dombrovskis να αναλάβει ταχεία δράση απέναντι σε αυτό που αποκαλεί «δραματική αναστάτωση» στην αγορά οπωροκηπευτικών που προκαλείται από την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου.

Σε επιστολή προς τον Επίτροπο, η οργάνωση εξέφρασε την αυξανόμενη ανησυχία της για τις συνέπειες της συμφωνίας, ιδίως για την αγορά ντομάτας.

«Με τις σωρευτικές επιπτώσεις του Brexit, οι τιμές της ντομάτας στην ΕΕ έχουν πέσει σε επίπεδα που δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής για τους περισσότερους Ευρωπαίους καλλιεργητές, θέτοντας την παραγωγή σε κίνδυνο σε στρατηγικές περιοχές της ΕΕ», ανέφερε.

Σύμφωνα με την Copa-Cogeca, οι διατάξεις της Συμφωνίας ΕΕ-Μαρόκου που ρυθμίζουν τις εξαγωγές ντομάτας προς την ΕΕ, οι οποίες αναθεωρήθηκαν το 2014, είναι αναποτελεσματικές.

«Εκτός από τους μηχανισμούς τιμών εισόδου και δασμών που αποδείχθηκαν ότι είχαν περιορισμένες επιπτώσεις στους εισαγόμενους όγκους, οι ρήτρες διασφάλισης που προβλέπονται στη συνθήκη δεν έχουν ποτέ ενεργοποιηθεί παρά τη σοβαρή υποτίμηση των τιμών της ντομάτας στις αγορές της ΕΕ με αποτέλεσμα τις εισαγωγές 500.000 τόνων ντομάτες το 2020 που αντιστοιχούν σε διπλάσια ποσόστωση που υπολογίστηκε – θεωρητικά – για τη διατήρηση της μαροκινής παραδοσιακής ροής εξαγωγών “, ανέφερε
σύμφωνα με το fruitnet.com.
Το Brexit είναι ένας επιπλέον παράγοντας που επιδεινώνει την αναστάτωση της ευρωπαϊκής αγοράς, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε σημαντικός προορισμός για περισσότερο από το 50% των ευρωπαϊκών ντοματών που προορίζονται για εξαγωγή.
Οι ποσοστώσεις της συμφωνίας ΕΕ-Μαρόκου δεν επαναδιαπραγματεύθηκαν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ για να αντικατοπτρίζουν το κριτήριο που καθιστούσε απαραίτητη την επέκταση αυτών των ποσοστώσεων στο παρελθόν όταν προσχώρησαν νέα κράτη μέλη στην ΕΕ. Επιπλέον, οι ντομάτες καταγωγής Μαρόκου μπορούν να εισαχθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς τιμολόγια.