Την άμεση εκκίνηση του προγράμματος της δακοκτονίας στην περιοχή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ζητεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο δήμαρχος Γιώργος Καμπύλης, με έγγραφό του προς τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Oπως σημειώνει ο δήμαρχος, μεταξύ άλλων, η ενέργεια αυτή επιβάλλεται καθώς στην περιοχή του δήμου διαπιστώθηκαν μεγάλοι πληθυσμοί δάκου σε παγίδες που έχουν τοποθετηθεί, ενώ μετά από αυτοψία σε καλλιέργειες “παρατηρήθηκαν τα πρώτα νίγματα του δάκου, στα οποία βρίσκει έδαφος και αναπτύσσεται π μύκητας ξεροβούλα, που καθιστά τους καρπούς αντιεμπορικούς”.