Εύκολα εφαρμόσιμα μέτρα χωρίς οικονομικές απώλειες για τους παραγωγούς θέλει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην επιλογή πρακτικών που δύναται να εφαρμοστούν σε όλη τη χώρα, αντικαθιστώντας πιο εύκολα την Πολλαπλή Συμμόρφωση στον Πρώτο Πυλώνα προσανατολίζεται το ΥΠΑΑΤ για την εφαρμογή των οικολογικών συστημάτων από το 2023, όπως απαιτεί η νέα ΚΑΠ.
Στόχος του υπουργείου είναι οι Έλληνες παραγωγοί να μην απολέσουν τις ενισχύσεις που λαμβάνουν μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Καθεστώτος της Πράσινης Ενίσχυσης (Πρασίνισμα), εφαρμόζοντας παράλληλες πρακτικές για το περιβάλλον.
Με τις διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, δεν έχει διευκρινιστεί ο τελικός σχεδιασμός των οικολογικών συστημάτων που θα πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη στο Στρατηγικό τους Σχέδιο.
Πάντως όλα δείχνουν ότι θα επιτευχθεί συμφωνία ώστε τουλάχιστον το 25% των άμεσων ενισχύσεων να προορίζεται προς τα οικολογικά συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο το ελάχιστο ποσό που θα “δεσμεύεται” από τον Α’ Πυλώνα και θα προορίζεται αποκλειστικά για τα οικολογικά συστήματα, θα είναι της τάξεως ων 500 εκατ. ευρώ.
Το ΥΠΑΑΤ επεξεργάζεται ήδη τον κατάλογο και βρίσκεται, σύμφωνα με την εφημερίδα “Υπαιθρο Χώρα”, πολύ κοντά στην επιλογή των πρακτικών που θα περιληφθούν στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο.
Βιολογική γεωργία, εκτατική αιγοπροβατοτροφία και αισθητήρες στο χωράφι για τη διαχείριση της καλής κατάστασης του εδάφους, συνθέτουν την παλέτα των eco-schemes που η Ελλάδα θα μπορούσε να εφαρμόσει στο πλαίσιο του Στρατηγικού της Σχεδίου.